Visie

Home / Visie

Onze visie

Bert en Jeroen zijn in 2016 het Behandelhuis gestart vanuit hun visie dat de psycholoog makkelijker beschikbaar zou moeten zijn. Moderne media lenen zich hier vandaag de dag uitstekend voor. Het Behandelhuis wil drempels wegnemen en mensen ondersteuning bieden om op elk gewenst moment hun mentale fitheid te (her)ontdekken, te ontwikkelen en te versterken.
Als online behandelplatform wil het Behandelhuis de psycholoog eenvoudig toegankelijk maken en zo iedereen de mogelijkheid bieden het beste uit zichzelf te halen op ieder moment, altijd en overal.

En zo is het idee ontstaan

Tijdens hun werkzaamheden binnen de geestelijke gezondheidszorg hebben Bert en Jeroen inmiddels veel cliëntgesprekken gevoerd waarbij het behandelen van klachten en problematiek centraal staat. Dankbaar werk waarbij je mensen gedurende een moeilijke periode in hun leven ondersteuning kunt bieden om mentaal sterker te worden. Een terugkerend gespreksonderwerp tussen beide was de constatering dat relatief veel van de klachten die mensen ervoeren, mede het gevolg waren van een zeker gebrek aan kennis, technieken en vaardigheden op mentaal gebied/ psychisch functioneren. Zaken die zij met regelmaat in gesprek brachten gedurende de behandelsessies.

De conclusie was dat veel mensen pas in contact komen met een psycholoog wanneer er al sprake is van (aanzienlijke) lijdensdruk. Naar hun mening zouden de technieken en vaardigheden die daarbij gebruikt worden om tot herstel en verbetering te komen, veelal zeer behulpzaam kunnen zijn voor een breder publiek in hun dagelijkse leven. Het idee was dat, wanneer mensen zich mentaal fit voelen en goed zicht hebben op hun kwaliteiten, valkuilen, waarden en vaardigheden, dit bij zou kunnen dragen aan het laten ‘floreren’ van het individu en daarmee mogelijk voorkomen van psychische klachten. In je kracht komen en blijven in plaats van genezen.

Deze gedachtegang werd in 2016 omgezet in het voornemen daadwerkelijk op een laagdrempelige wijze een breder publiek in contact te brengen met de psycholoog. Het eenvoudig toepasbaar maken van technieken en vaardigheden uit de cognitieve gedragstherapie, mindfulness en positieve psychologie, het eerder aan jezelf werken om mentaal fit te worden en te blijven naast professionele ondersteuning op een eigentijdse wijze, waren hierbij centrale uitgangspunten.

In 2017 werd het online behandelplatform ‘Behandelhuis’ opgericht. Bert en Jeroen pogen hiermee professionele psychologische hulpverlening aan te kunnen bieden door middel van een E-health omgeving met online videogesprekken en ander ondersteunend materiaal, aan iedereen die mentaal fit wil zijn en op elk gewenst moment wil kunnen floreren.

Vragen? Neem vrijblijvend contact op!